Mайсторски клас на тема "Подготвяне на брандинг и ребрандинг за търговска организация“

На 13. декември се състоя майсторски клас на тема "Подготвяне на брандинг и ребрандинг за търговска организация“ с лектор ас. докторант Милена Банковска - активен член в експертна група "Информационни и комуникационни технологии" към УМЛАУЗ.  На събитието бяха обхванати темите "Оформяне на лого и подбор на цветова схема", "Създаване на слоган", "Създаване на визия на фирмен уеб сайт", "Подготовка на визитки и плакати на организацията". Организатор на събитието беше гл. ас. д-р Ива Костадинова - ръководител на експертна група ИКТ към младежката академия. 

Майсторският клас беше удостоен с участието на студенти от професионално направление 4.6. "Информатика и компютърни науки". Целта на обучението в получаване на знания и умения за това как се осъществява брандиране и ребрандиране на различни търговски организации. Майсторският клас беше онагледен с множество демонстрации, а отличилите се студенти получиха и сертификат. 

 


Печат