ПАРТНЬОРИ
ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Община Малко Търново успешно разработва и участва в проекти с различна насоченост, благодарение на които модернизира, усъвършенства и подобрява качеството на своята дейност. Като приоритет на общината са селският, ловният и културният туризъм. Във всички сектори на стопанството се извършват преструктуриране и приватизация на съществуващите държавни и общинския предприятия, като при някои те са вече факт. Рудодобивът и селското стопанство оказват изключително влияние на целия Странджански район. Община Малко Търново допринася за стимулирането на гражданската активност и научните изследвания в района, чрез дългогодишното партньорство и сътрудничество с УниБИТ в редица образователни, научни и културни инициативи.

Image
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 
„проф. Ал. Фол“ град Малко Търново

Eдин от постоянните партньори на УниБИТ, съвмстно с който ежегодно се извършват теренни изследвания и проучвания в различни области на науката. Исторически музей „проф. Ал. Фол“ град Малко Търново е първият музей в гр. Малко Търново. Създаден е през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа“ и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. Преструктуриран е през 2002 г. в Общински Исторически музей.

Image

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ЯМБОЛ

Eдин от постоянните партньори на УниБИТ. Почти ежегодно докторанти и студенти от УниБИТ извършват съвместни научни изследвания със специалисти от музея. Регионален исторически музей - Ямбол е авторитетна музейна институция, която има важна роля в процеса по идентификацията на движимото и недвижимо културно наследство. Музеят притежава много добра материална база, реставраторски ателиета и обновена постоянна експозиция. Местни интелектуалци, поставили началото на историческите проучвания в района, са една от причините за създаването на Ямболският исторически музей, поради извършената събирателна и проучвателска дейност. По първи стъпки на историята в музея съществуват три отдела: исторически, който включва историческото развитие на Ямбол и праисторията до 1944г., социалистическото строителство, отразяващо събитията след 1944г. и природонаучен отдел. Първите експонати са част от музейната сбирка на археологическите дружества. Във времето музейната дейност се разраства, както и броят на специалистите, работещи в музея. В следствие на постиженията на богатите си фондове и добри специалисти през изминалите години Регионален исторически музей – Ямбол е организирал над 30 мащабни изложби, свързани с историята на града и региона.

ОБЩИНА БОЛЯРОВО

Община Болярово е разположена в югоизточната част на Ямболска област, като южната й граница съвпада с националната граница на Р България с Р Турция. Определена за район за целенасочена подкрепа, съгласно показателите на чл.6 на Закона за регионално развитие, Потенциал за развитие на различни видове туризъм се съдържа в природните и културно - исторически ресурси на територията на община Болярово. Тук се е създал и се пази живот с дълбока древност. Диря от тракийския селища са открити в землищата на селата Крайново, Попово, Иглика, Денница и Камен връх. От значение в системата на културните ценности на община Болярово се установяват възстановеният етнографски музей в гр. Болярово, къщата музей на Стефан Караджа в родното му село Стефан Караджово, музейните сбирки в с.Воден и с. Попово, паметниците и църквите. Община Болярово има дългогодишното партньорство и сътрудничество с УниБИТ в редица образователни, научни и културни инициативи.
Image

ОБЩИНА ЕЛХОВО

Община Елхово се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно-териториалните граници на област Ямбол. Община Елхово допринася изключително много за стимулирането на гражданската активност и научните изследвания на нейната територия. Общината е дългогодишен партньор на УниБИТ в редица културни мероприятия и инициативи.

Image

ЕТНОГРАФСКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГРАД ЕЛХОВО

Етнографския музей - Елхово разполага с богат фонд, който включва документи и голям фотоархив, в които се съхраняват над 8000 оригинални документи и фотографии, свързани с развитието на този край от Освобождението до днес. Приоритет в основния музеен фонд по отношение технологията на изработка, неповторимост и оригиналност, научна и художествена стойност имат експонатите от отделите “Облекло и накити” и “Тъкани и шевици”, дело както на местното население, така и на преселниците –българи от Одринска и Беломорска Тракия. Музеят притежава над 3 050 тома спезиализирана литература и над 1 600 единици специализирани научни списания, които са на разположение на ученици, студенти, докторанти и преподаватели. Музеят допринася за стимулирането на научните изследвания в района, чрез осъществяването на специфични научни, образователни и културни мероприятия съвместно с УниБИТ.

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

Туристически информационен център град Малко Търново е дългогодишен партньор в различни образователни и културни инициативи. Основната цел на този туристически информационен център е да разнообрази и подобри туристическото предлагане и популяризиране на града. Туристическият информационен център допринася за пълното използване на богатия ресурсен потенциал на общината. Центърът осъществява връзката между различните предприемачи за формирането на пълноценен туристически продукт. Разработва програми, рекламни материали, инициативи и др. съвместно с УниБИТ, с цел популяризиране на културното и природно наследство на района.