Научна конференция на УМЛАУЗ на тема: „Съвременни стратегии
и иновации в управлението на знанието“
 
Първата инициатива на УМЛАУЗ е ежегодната научна конференция на тема: „Съвременни стратегии и иновации в управлението на знанието“. Темата на конференцията е идентична всяка година. Конференцията се провежда, като заключително събитие на дейностите на Академията в периода 2014 – 2017 г.
Работи се по научни секции, които са в съответствие с научните направления на УМЛАУЗ. Стимулирането на научните изследвания в различни области на науката и тяхното популяризиране под формата на работни срещи, срещи за обмяна на опит и знания по време на конференцията, водят до по-висока адаптивност на бъдещите изследователи към съвременната конкурентна и динамична среда и тяхното професионално утвърждаване в научните среди.
Първото издание на Конференцията се проведе на 3-4 декември 2014 г. в зала „Тържествена“ на УниБИТ. Второто издание на Конференцията се проведе в Хотел „Констанция“, гр. Костенец в периода 2-4 ноември 2015 г. Домакин на третото издание на Конференцията бе Европейският парламент в Брюксел, Кластво Белгия в периода 3-5 май 2017 г. През 2018 г. предстои провеждането на четвъртото издание на Конференцията, отново в Европейския парламент.
Традиционно Конференцията се осъществява в рамките на научноизследователски проект, финансиран по Наредбата на Министерство на образованието и науката за частично финансиране на научна проява, като винаги ръководител на проекта е член на Академията, като по този начин се осъществява обучение на ръководителя на проекта именно чрез метода „learning by doing“.  
Image
Image
Image