НАУЧНИ СБОРНИЦИ ОТ КОНФЕРЕНЦИИ
Image
Сборникът „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“ 6/2020 съдържа научни доклади и съобщения от Шестата научна конференция на Университетската младежка академия за управление на знания при Университета по библиотекознание и информационни технологии. 
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти, млади учени и студенти, които работят по различни проблеми в областта на управление на знанието.
Image
Сборникът „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“ 5/2019 съдържа научни доклади и съобщения от Петата научна конференция на Университетската младежка академия за управление на знания при Университета по библиотекознание и информационни технологии. Конференцията се проведе на 27 август 2019 г., Женева.
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти, млади учени и студенти, които работят по различни проблеми в областта на управление на знанието. 
 
The proceedings entitled Contremporary Strategies and Innovations in Knowledge Management 5/2019 contains scientific papers and articles from the 5th scientific conference of the University Youth Knowledge Academy with the University of Library Studies and Information Technologies. The conference was held on 27th August 2019, Geneva.
The authors in the proceedings are university lecturers, researchers, PhD students, young scientists and BA and MA students working on various issues in the field of knowledge management.
Image
Сборникът „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“ 4/2018 съдържа научни доклади и съобщения от Четвърта научна конференция на Университетската младежка академия за управление на знания при Университета по библиотекознание и информационни технологии. Конференцията се проведе на 27 ноември 2018 г. в Европейския парламент в Брюксел, Кралство Белгия.
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти, млади учени и студенти, които работят по различни проблеми в областта на управление на знанието.

The proceedings entitled Contremporary Strategies and Innovations in Knowedge Management 4/2018 contains scientific papers and articles from the 4th scentific conference of the University Youth Academy of Knowledge Management with the University of Library Studies and Information Technologies. The conference was held on 27th November 2018 at the European Parliament in Brussels, Belgium. The authors in the proceedings are university lecturers, researchers, PhD students, young scientists and BA and MA students working on different issues in the field of knowledge management.
 
Image
Сборникът „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“ 3/2017 съдържа научни доклади и съобщения от Третата научна конференция на Университетската младежка академия за управление на знания при Университета по библиотекознание и информационни технологии. Конференцията се проведе на 3-5 май 2017 г. в Европейския парламент в Брюксел, Кралство Белгия.Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти, млади учени
и студенти, които работят по различни проблеми в областта на управление на знанието.
Image
Сборникът „Съвременни стратегии и иновации в управлението на знанието“ съдържа научни доклади и съобщения от Първата научна конференция, носеща надслова на сборника, която се проведе на 3 ноември 2015 г. в Хотел „Констанция“ – гр. Костенец. Организатори на конференцията бяха Университетска младежка академия за управление на знания и Университет по библиотекознание и информационни технологии.
 
Конференцията и сборникът се осъществяват в рамките на научноизследователски проект, финансиран по Наредба № 9 на Министерство на образованието и науката (ПЧФНП-2015-03) на тема: Финансиране на научна проява на „Университетска младежка академия за управление  на знанията (УМЛАУЗ)”–  „Втора научна конференция на УМЛАУЗ“, с ръководител доц. д-р Мариела Нанкова.
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти, млади учени и студенти, работещи в областта на управление на знанието в различни области.
Image
Сборникът „Съвременни стратегии и иновации в управлението на знанието“ съдържа научни доклади и съобщения от Първата научна конференция, носеща надслова на сборника, която се проведе на 3 и 4 декември 2014 г. в София в сградата на УниБИТ. Организатори на конференцията бяха Лятната академия за управление на знания и Университета по библиотекознание и информационни технологии.
Конференцията и сборникът се осъществяват в рамките на научноизследователски проект, финансиран по Наредба № 9 на Министерство на образованието и науката (ПЧФНП-2014-08) на тема: „Финансиране на научна проява на Лятната академия за стимулиране на знанията – „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“.
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти, млади учени и студенти, работещи в областта на управление на знанието в различни области.
ДРУГИ СБОРНИЦИ
През 2023 г. Университетът по библиотекознание и информационни технологии, отбеляза Световния ден на интелектуалната собственост – 26 април, за 11-ти път с научен семинар с международно участие.
Форумът за поредна година стимулира дискусията за интелектуалната собственост. Ключови моменти са както колаборацията между академичната общност в българските и чуждестранни висши училища, така и активното поддържане на контакт със специалистите от практиката.  
Специален гост и пленарен докладчик на този авторитетен научен форум беше проф. д-р Фади Дау, изпълнителен директор на Globethics – международна неправителствена организация, ситуирана в Женева, Швейцария, която работи за интегриране на етиката в академичния свят и обществото.
Научният сборник е реализиран в рамките на проект „Организиране на Единадесети национален семинар на тема: „Интелектуалната собственост и академичната етика в университетите“, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април)“, с Договор ПЧФНП-2023-08 от 18.04.2023 г. Сборникът съдържа 2 пленарни доклада и 34 научни доклада разпределени в следните тематични панели: Академичната етика в университетите, Интелектуалната собственост в науката и изкуствата, Младите и иновациите на бъдещето, Дигитално разделение: е-управление, защита на личните данни.
Авторите на докладите са изявени специалисти и изследователи по интелектуална собственост, преподаватели, млади учени и докторанти.
През 2022 г. Университетът по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, гр. Пловдив, отбеляза Световния ден на интелектуалната собственост – 26 април, със семинар.
Отбелязването на Деня на интелектуалната собственост с научен семинар е традиция за УниБИТ и тази година инициативата чества 10-годишнина. Формулата за успех на екипа от млади учени, докторанти, студенти и преподаватели е устременост, подкрепа, креативност, екипност. 
В настоящето дигиталните хора трябва да притежават набор от компетентности,  част от които е интелектуалноправната, за да се справят с модерните научни и практически предизвикателства в новото (не)нормално.
Научният сборник е реализиран в рамките на проект „Организиране на Десети национален семинар на тема: „Интелектуалната собственост в университетите – нови хоризонти на академичния диалог“, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април)“, с Договор ПЧФНП-2022-04 от 08.04.2022 г. Изданието съдържа два пленарни доклада и 34 научни доклади, структурирани в четири тематична панела – „Интелектуалната собственост в университетите – нови хоризонти на академичния диалог“, „Интелектуалната собственост в музикалното, танцовото и изобразителното изкуство“, „Младите и иновациите“, „Защита на личните данни“. Авторите на докладите са изявени специалисти и изследователи по интелектуална собственост, преподаватели, млади учени и докторанти.
През 2021 г. се състоя деветата среща на специалисти, изследователи и съмишленици, чиито общи интереси са свързани с проблемите и въпросите за интелектуалната собственост, нейните измерения в стратегиите за оптимизация на електронното обучение и справянето с предизикателствата в университетската информационна среда, използването на интелектуалната собственост като ключ за успешното бизнес и кариерно развитие, видеонаблюдението, финансовата сигурност, счетоводните операции, управлението на електронно съдържание, защитата на личните данни. Акцентът през 2021 г. беше поставен и върху интелектуалната собственост и поколенията – поколенческите профили и успешните лидерски практики.
Печатното издание на сборника „Интелектуалната собственост в новото (не)нормално“ е в Референтния списък на Националния център за информация и документация (НАЦИД) и е реализирано в рамките на проект „Организиране на Девети национален семинар на тема: „Интелектуалната собственост в новото (не)нормално“, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април)“ с Договор ПЧФНП-2021-04 от 13.04.2021 г.
Сборникът може да служи като учебно пособие при обучението по интелектуална собственост и по редица други дисциплини, свързани с правната компетентност на неспециалистите – юристи в областта на хуманитарните и информационните науки.
Image
През 2020 г. дългоочакваната осма среща на специалисти, изследователи и съмишленици, чиито общи интереси са свързани с интелектуалната собственост, се състоя в условия на световна пандемия. COVID-19 промени традицията да се събираме присъствено в зала „Тържествена“. Но не уби желанието за дискусия да работим по проблемите на интелектуалната собственост и приложението ѝ в съвременния свят. 
Сборникът „Информационна грамотност & интелектуална собственост: модерни научни и практически предизвикателства“ е реализиран в рамките на проект „Организиране на Осми национален семинар на тема: „Информационна грамотност & интелектуална собственост: модерни научни и практически предизвикателства“, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април) и 70-годишнината от основаването на УниБИТ“ с Договор ПЧФНП-2020-04 от 13.04.2020 г. През тази година предложихме дискусията за интелектуалната собственост и иновативните методи за преподаване във всяка една от степените на образованието. Авторите, взели участие, предлагат изключително интересни разработки, изследвания и анализи, обвързващи интелектуалната собственост с информационната, медийната и визуалната грамотност, с модерните научни и практически предизвикателства, защитата на личните данни, електронно правителство и др.
Сборникът може да служи като учебно пособие при обучението по интелектуална собственост и по редица други дисциплини, свързани с правната компетентност на неспециалистите – юристи от областта на хуманитарните и информационните науки.
Image
Image
Сборникът „Интелектуалната собственост и дигиталните хора“ включва доклади и научни съобщения от Научния семинар с международно участие, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост  (26 април). През 2019 г. Университетът по библиотекознание и информационни технологии отбелязва Световния ден на интелектуалната собственост за седма поредна година. Организиратор е Университетската младежка академия за управление на знания – научно-методично звено функциониращо в рамките на Университета, състоящо се от осем експертни групи с образователен характер, които имат задачата да подготвят специалисти в основните области каквато е и Интелектуалната собственост, в които УниБИТ има институционална акредитация.
Семинарът и сборникът са част от Проект, финансиран по Наредбата на МОН от 01.01.2017 г. с Договор № ПЧФНП-2019-02, за организиране на Седми национален семинар на тема: „Интелектуалната собственост и дигиталните хора“, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април) с ръководител – гл. ас. д-р Камелия Планска-Симеонова.
Програмата на семинара включва четири тематични панела:  „Новите технологии и икономическите аспекти на интелектуалната собственост“, „Защита на личните данни, свобода до информация и отворен достъп“, „Предизвикателства пред интелектуалната собственост в културно-историческото наследство“, „Творческите индустрии, авторското право и библиотеките“. 
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти и юристи, работещи в областта на интелектуалната собственост и правото. 
Сборникът може да служи като учебно пособие при обучението по интелектуална собственост и по редица други дисциплини, свързани с правната компетентност на неспециалистите – юристи от областта на хуманитарните и информационните науки.
Image
Сборникът „Европейските граждани и интелектуалната собственост: възприятие, осъзнатост, поведение“ включва доклади и научни съобщения от Научния семинар, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април). През 2018 г. Университета по библиотекознание и информационни технологии отбелязва Световния ден на интелектуалната собственост за шеста поредна година. Основен организатор на семинара е Университетската младежка академия за управление на знания – едно от най-новите и перспективни научно-методични звена на Университета.
Националният семинар и сборникът са реализирани в рамките на проект, финансиран по Наредбата на МОН от 01.01.2017 г., Договор № ПЧФНП-2018-04 на тема: Организиране на Шести национален семинар на тема: „Европейските граждани и интелектуалната собственост – възприятие, осъзнатост, поведение“, посветен на „Международния ден на интелектуалната собственост (26 април)“ с ръководител: доц. д-р Тереза Тренчева.
Темата на семинара през 2018 г. очертава многостранните интереси и търсения на екипа, обуславя възможности за диалог и разгръщане на дискусии по сериозни теми, прави препратка към актуални проблеми на съвремието ни и цели един различен задълбочен поглед към интелектуалната собственост в първите години на Третото хилядолетие.
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти и юристи, работещи в областта на интелектуалната собственост и правото.
Image
Сборникът „Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда“ включва доклади и научни съобщения от Научния семинар с международно участие, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април). През 2017 г. Университетът по библиотекознание и информационни технологии отбелязва Световния ден на интелектуалната собственост за пета поредна година. Организиратор е Университетската младежка академия за управление на знания – едно от най-новите и перспективни научно-методични звена на Университета.
Семинарът и сборникът са част от Проект, финансиран по Наредбата на МОН от 01.01.2017 г. с Договор № ПЧФНП-2017-01, за организиране на Пети национален семинар на тема: „Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда“, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април), с ръководител – доц. д-р Тереза Тренчева.
На 26 април 2017 г. за пета поредна година се провежда научният форум, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост. За пета поредна година в зала „Тържествена“ на УниБИТ се събират гилдии, общности и поколения, чиито общ интерес е свързан с актуални въпроси и тенденции в областта на интелектуалната собственост. В резултат семинарът изпълнява своята цел: провокира воденето на дискусии и неформален диалог, отсяват се нови идеи, създават се нови партньорства.
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти и юристи, работещи в областта на интелектуалната собственост и правото.
Image
Сборникът «Интернет либерализацията – предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост» включва доклади и научни съобщения от Научния семинар с международно участие, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април).
Университетът по библиотекознание и информационни технологии отбелязва Световния ден на интелектуалната собственост за четвърта поредна година. Основен организатор на семинара е Университетската младежка академия за управление на знания – едно от най-новите и перспективни научно-методични звена на Университета.
Семинарът и сборникът са част от Проект, финансиран по Наредба № 3 от 27.11.2015 г. на МОН с Договор № ПЧФНП-2016-04 на тема: «Организиране на Четвърти национален семинар на тема: «Интернет либерализацията – предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост», посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април)» с ръководител - доц. д-р Тереза Тренчева.
Авторите в сборника са университетски препо-даватели, изследователи, докторанти и юристи, работещи в областта на интелектуалната собственост и правото.
Image
Сборникът «Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации» включва доклади и научни съобщения от Научния семинар с международно участие, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април). Международният ден се отбелязва за трета поредна година от Университета по библиотекознание и информационни технологии с организирането на различни инициативи. Тази година националният семинар се проведе под егидата на Университетската младежка академия за управление на знания.
През 2015 г. семинарът бе посветен и на още две ключови за УниБИТ годишнини, а именно: 65-годишнината на Държавния библиотекарски институт – днес УниБИТ и 70-годишнината от създаването на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).
Националният семинар и сборникът са част от научноизследователски проект, финансиран по Наредба № 9 на МОН с Договор № ПЧФНП-2015-01 на тема: Организиране на Трети национален семинар на тема: «Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации» посветен на «Международния ден на интелектуалната собственост (26 април)» с ръководител - доц. д-р Тереза Тренчева.
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти и юристи, работещи в областта на интелектуалната собственост и правото.
Image
Сборникът «Интелектуалната собственост в XXI век: Българският опит в творческите и информационни индустрии» съдържа научни доклади от проведения национален семинар, посветен на Международния ден на интелектуалната собственост – 26 април. Семинарът и сборникът се осъществяват в рамките на Проект «Международен ден на интелектуалната собственост (26 април)» по договор № ПЧФНП - 2014 – 06, финансиран по Наредба № 9 на МОН с ръководител - доц. д-р Таня Тодорова и координатор - гл. ас. д-р Тереза Тренчева. В семинара «Интелектуалната собственост в XXI век: Българският опит в творческите и информационни индустрии» вземат участие изявени учени и гости в областта на интелектуалната собственост като: проф. д-р Виолета Цакова, доц. д-р Мария Маркова, проф. д-р Божанка Неделчева от Университета за национално и световно стопанство; гл. ас. д-р Марияна Лазарова от НАТФИЗ, проф. д-р Георги Г. Димитров от Адвокатско дружество «Димитров, Петров и Ко» , доц. д-р Кремен Маринов от Югозападен университет «Неофит Рилски», инж. Василиса Павлова от Регионален инспекторат по образование, Благоевград и др.
Image
Сборникът «Интелектуалната собственост в университетите - Творчество: Следващото поколение» съдържа научни доклади и лекции от проведения двудневен семинар посветен на Международния ден на интелектуалната собственост – 26 април. Семинарът и сборникът се осъществяват в рамките на Проект «Анализ на обичайните практики при използването на продукти на интелектуалната собственост в университетска информационна среда» – ДМУ 03/3, финансиран от Фонд «Научни изследвания» при МОМН в Конкурсна сесия «Млади учени - 2011» с ръководител гл. ас. д-р Тереза Тренчева. Партньор на Университета по библиотекознание и информационни технологии е Югозападният университет като домакин на втория семинарен ден. В семинара «Интелектуалната собственост в университетите - Творчество: Следващото поколение» вземат участие изявени учени и гости в областта на интелектуалната собственост като: проф. д-р Борислав Борисов, доц. д-р Мария Маркова, доц. Божанка Неделчева, адв. Деян Димитров, адв. Марияна Лазарова, ас. Вероника Стоилова, доц. Кремен Маринов, доц. д-р Албена Вуцова и др.