Награди на Академията в различни категории

 УМЛАУЗ присъжда специални награди, които отличават приноса на утвърдени учени, стимулират и насърчават млади учени, докторанти и студенти. Призът „Ябълка на знанието“ за особен принос в издигане престижа на науката в пет категории: „Изявен учен“, „Изявен млад учен“, „Изявен докторант“, „Изявен студент“ и „Специална награда на Академията“ се връчва от 2014 г. понастоящем. Ежегодно на  церемонията в зала „Тържествена“ се събират десетки изявени представители на науката, на научни и академични институции, на бизнеса, журналисти, творци на интелектуалния труд.
Сред наградените с „Ябълка на познанието“ в категория „Утвърден учен“ са имената на: проф. д-р Костадин Костадинов & проф. д-р Борислав Борисов (2014) за особен принос в трансфера на технологии и иновации в университетска информационна среда, проф. д.ик.н. Цветан Семерджиев (2015) за развитието на Докторантското училище в УниБИТ, проф. д.н. Ирена Петева (2016) за развитието на Концепцията на е-управлението в УниБИТ и доц. д-р Людмил Вагалински (2017) за подводните проучвания в Черно море, проф. дфн Иванка Янкова (2018) за развитието на библиотечната наука в България, проф. дн Таня Тодорова (2019) за развитието на авторскоправната грамотност, проф. д.ик.н. Стоян Денчев (2020) за цялостен принос в развитието на УниБИТ.
В категория „Изявен млад учен“, носещи наградата на Академията „Ябълка на знанието“ са: гл. ас. д-р Добри Бояджиев (2014) за развитието на първата в България Микротик Академия на територията на УниБИТ, гл. ас. д-р Калина Минчева (2015), гл. ас. д-р Мирияна Павлова (2016), гл. ас. д-р Марина Енчева (2017), гл. ас. д-р Катя Рашева (2018), гл. ас. д-р Искра Цевтанска – Цекова (2019), гл. ас. д-р Събина Ефтимова (2020).
С наградата „Ябълка на познанието“ в категория „Изявен докторант“ бяха отличени: ас. Соня Спасова (2014) за най-добра лятна практика в областта на културно-историческото наследство в с. Сухаче, ас. д-р Олег Константинов (2015) за наградата му в Московския университет, ас. д-р Калин Димитров (2016), ас. д-р Десислава Стоева (2017) за развитието на сътрудничеството между УниБИТ и Центъра за демократичен контрол на въоръжените сили в Женева (на англ. ез. The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces - DCAF), ас. Гергана Янчева (2018), докторант Светослава Димитрова (2019), докторант Гинка Христова и докторант Христина Василева (2020).
В категорията „Изявен студент“ са наградени студенти с особен принос както в научната, така и практикоприложната дейност на Академията.
Чрез връчването на наградите се отличава приносът на утвърдени учени в различни професионални направления, стимулират се развитието и израстването на изявени млади учени, докторанти и студенти.