Световен ден на интелектуалната собственост (26 април) – една установена традиция на УМЛАУЗ в УниБИТ
 
            Всяка година на 26 април се чества Световният ден на интелектуалната собственост и се популяризира дискусията за ролята на интелектуалната собственост в насърчаването на иновациите и творчеството.
            На 26 април 1970 г. влиза в сила Конвенция, учредяваща Световната организация по интелектуална собственост (СОИС). По този повод, правителства и организации от цял свят, заедно със СОИС, отбелязват тази дата като Световен ден на интелектуалната собственост. Като страна членка на СОИС, Република България по традиция ежегодно се присъединява към международното честване. 
            Вече шест години (2013 – 2018 г.) в УниБИТ е установена традиция по организирането на двудневни семинари посветени на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април). Характерно за тези семинари е че са съобразени всяка година със слоуган, който се обявява от Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) и тяхното провеждане е белязано от издаването, ежегодно на научен сборник, посветен на проблемите на интелектуталната собственост, който бива рецензиран от двама специалисти активно работещи в областта на интелектуалната собственост. Заглавията на сборниците винаги са съобразени с темата под която е проведен  даденият семинара.
            Участниците в семинарите и автори в сборниците са водещи университетски преподаватели, изследователи, докторанти и юристи, работещи в областта на интелектуалната собственост и правото.
            Научните продукти излезли през последните пет години под формата на сборни произведения служат,  като учебни пособия при обучението по интелектуална собственост и по редица други дисциплини, свързани с правната компетентност на неспециалистите-юристи от областта на хуманитарните и информационни науки и са налични в обществените библиотеки.
            УниБИТ е сред водещите университети в страната, оценил ролята и значението на интелектуалната собственост като стимулатор на иновационното развитие в творческите и информационни индустрии, който провежда последователна политика за разпространяване на знания и информация по проблемите на интелектуалната собственост. В тази си дейност УниБИТ си сътрудничи с редица институции, ангажирани с управлението на интелектуалната собственост, както на национално, така и на международно ниво, в това число –  Патентно ведомство на Република България, Института за интелектуална собственост и лидерство, Фондация «Право и интернет» IP Bulgaria – Националният портал за интелектуална собственост, Кантора за защита на интелектуална собственост «ЮСАУТОР», Сдружение «Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост – България», Правно-историческия факултет на ЮЗУ  «Неофит Рилски», катедра «Творчески индустрии и интелектуална собственост» при Университета за национално и световно стопанство, Световна организация за интелектуална собственост, Европейска мрежа на преподавателите по интелектуална собственост и др.
Семинарът – рожба на Университетска младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ) в продължение на пет години бива включван в календара на честванията на Световната организация по интелектуална собственост, и е видим чрез неговата интерактивна карта. Плакатите, кориците и филмовата документация на семинарите са дело на Ас. Камелия Планска, която е редовен докторант и член на Академията към УниБИТ.
Семинарите, посветени на Световния ден на интелектуалната собственост в УниБИТ се превърнаха в опорна точка за позитивно мислене, солидарност и сътрудничеството, място за споделяне на идеи, за срещи на съмишленици, за разговори между творци, за които този форум е поредната стъпка в осмислянето и активната работа в областта на интелектуалната собственост в академичната общност.