РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ КЪМ УМЛАУЗ
--s1.jpg
Гл. ас. д-р Камелия Планска
Ръководител на ЕГ "Интелектуална собственост"

e.cvetkova-s1.jpg
Гл. ас. д-р Елисавета Цветкова
Ръководител на ЕГ
"Библиотечни науки"

s.spasova-s.jpg
Гл. ас. д-р Соня Спасова
Ръководител на ЕГ
"Културно-историческо наследство"

p.mukanova.jpg
Гл. ас. д-р Поли Муканова
Ръководител на ЕГ
"Книга и общество"

kalinamincheva-s.jpg
Гл. ас. д-р Калина Минчева
Ръководител на ЕГ
"Управление на знанието"

ralicayotova-s1.jpg
Гл. ас. д-р Ралица Йотова
Ръководител на ЕГ
"Национална сигурност"

gerginajablyanova_s.jpg
Гл. ас. д-р Гергина Жаблянова
Ръководител на ЕГ
"Киберзащита и криптография"

i.kostadinova.jpg
Гл. ас. д-р Ива Костадинова
Ръководител на ЕГ
"Информационни и комуникационни технологии"