Университетска младежка академия за управление на знания

Документален филм от Втората научна конфенция на УМЛАУЗ, проведена в гр. Костенец през ноември 2015 г.

Университетска младежка академия за управление на знания

406 sec.
Views: 40
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1240 sec.
Views: 65
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1495 sec.
Views: 13
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1089 sec.
Views: 37
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1658 sec.
Views: 30
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

208 sec.
Views: 27
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

893 sec.
Views: 53
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

543 sec.
Views: 24
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

953 sec.
Views: 17
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

685 sec.
Views: 10
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

541 sec.
Views: 14
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

2309 sec.
Views: 19
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1468 sec.
Views: 14
Университетска младежка академия за управление на знания