Втора научна конференция "Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието"

Документален филм от Втората научна конфенция на УМЛАУЗ, проведена в гр. Костенец през ноември 2015 г.

Втора научна конференция Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието

406 sec.
Views: 43
Втора научна конференция "Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието"

Интелектуална собственост в университетите. Творчество: следващо поколение

208 sec.
Views: 30
Интелектуална собственост в университетите. Творчество: следващо поколение"

Първа научна конференция Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието

1495 sec.
Views: 26
Първа научна конференция "Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието"

Интелектуалната собственост в XXI век: българският опит в творческите индустрии

541 sec.
Views: 20
Интелектуалната собственост в XXI век: българският опит в творческите индустрии

Визуална грамотност и визуално мислене

1240 sec.
Views: 115
Визуална грамотност и визуално мислене

Годишни награди на УМЛАУЗ 2017

893 sec.
Views: 62
Годишни награди на УМЛАУЗ 2017

Интелектуална собственост - формула за успех, творчество и иновации

1468 sec.
Views: 14
Интелектуална собственост - формула за успех, творчество и иновации

Европейските граждани и интелектуалната собственост - възприятие, осъзнатост, поведение

543 sec.
Views: 26
Европейските граждани и интелектуалната собственост - възприятие, осъзнатост, поведение

Интелектуалната собственост, иновациите и научната дейност в глобалната среда

1658 sec.
Views: 33
Интелектуалната собственост, иновациите и научната дейност в глобалната среда

5 години успех = устременост + подкрепа +креативност +екипност

953 sec.
Views: 20
5 години успех = устременост + подкрепа +креативност +екипност

Годишни награди на УМЛАУЗ’ 2018

2309 sec.
Views: 33
Годишни награди на УМЛАУЗ' 2018

Интернет либерализацията - предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост

685 sec.
Views: 13
Интернет либерализацията - предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост

Годишни награди на УМЛАУЗ 2015

1089 sec.
Views: 41
Годишни награди на УМЛАУЗ 2015