Работата на Академията се характеризира с богато разнообразие на организираните инциативи, а ръководството и членовете в това иновативно учебно-методично звено са мотивирани да следват своето развитие в начертаната посока, като целят положителен институционален имидж на Университета по библиотекознание и информационни технологии, който успешно се налага като партньор в сферата на обществените комуникации и информационни науки, както в национален, така и международен план, доказателство, за което са множеството инициативи, които ще ви представим в следващите редове на настоящото изложение.
Академията има четири ежегодни инициативи, които се провеждат от основаването ѝ през 2013 г. до днес, както следва:
  • Научна конференция на УМЛАУЗ на тема: „Съвременни стратегии и иновации в управлението на знанието“;
  • Национален семинар, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април).
  • Международен Югоизточен летен университет;
  • Церемония по връчването на наградите на Академията в различни категории;
Освен ежегодните събития в календара на Академията се организират и множество други инициативи, които се планират текущо за всяка академична година.