ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИГРОВИЯ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

Доц. д-р Иван Тренчев, Радослав Стоев, Александър Гъркинин, Александър Чобанов

ЕМПИРИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Проф. д.т.н. Веселин Целков, докторант Георги Средков

ДИГИТАЛНО НЕРАВЕНСТВО В КОНТЕКСТА НА ГОЛЕМИТЕ ДАННИ

Гл. ас. д-р Катя Рашева-Йорданова, Гл. ас. д-р Стефка Толева-Стоименова
Image