Image
АС. Д-Р ЕВЕЛИНА ЗДРАВКОВА 
(e.zdravkova@unibit.bg)
————————————————————————
Евелина Любомирова Здравкова е асистент доктор в катедра «Библиотечен мениджмънт», Професионално направление: «Обществени комуникации и информационни науки» в УниБИТ. Темата на дисертационния труд е «Интелектуалноправни аспекти в медийната индустрия». Научен ръководител е доц. д-р Тереза Стоянова Тренчева.
В продължение на повече от 20 г. е активен журналист във вестник «Марица» – най-големия извънстоличен ежедневник в България. Работи като репортер в ресори: Образование, Култура, Българска армия, Външна политика и Вътрешна политика. Ръководи дейността на екип «Култура», разработва тематични страници, подържа ежедневни рубрики.  Като главен редактор на електронния сайт  www.marica.bg преструктурира и оптимизира медията, управлява фейсбукстраницата на www.marica.bg. Евелина Здравкова е първи Главен редактор на Пловдивска православна телевизия – първата църковна медия в България, автор на концепция, организация и ръководство на 16-часова програма на медията ППТВ. Под нейно ръководство се реализира и излъчване на живо на първата онлайн литургия в Интернет. Работи като специалист Връзки с обществеността, маркетинг и реклама в Държавен куклен театър Пловдив, Завеждащ административна служба в Хуманитарна гимназия «Свети Свети Кирил и Методий» – град Пловдив. Понастоящем е главен специалист в Регионално управление на образованието – Пловдив, към МОН. От 1995 г. членува в Съюз на българските журналисти, от 2015 г. - в Синдикат към Съюз на актьорите в България, от 2016 г. – в Синдикат на българските учители, член е и на Асоциация на европейските журналисти в България. Член на УС на Туристическо дружество «Еделвайс», член на УС на Благотворителна фондация «Култура, Изкуство, Деца». Има номинация за Награда «Пловдив».
Като докторант в УниБИТ има осем публикации в областта на интелектуалната собственост в медиите – като автор и в съавторство.
Член е на Университетска младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ). Участва в организацията и провеждането на ежегодния семинар, посветен на Международния ден на интелектуалната собственост (26 април) в УниБИТ, съответно през 2015, 2016, 2017 и 2018 г.; в 9. Уъркшоп на Европейската мрежа на преподавателите по интелектуална собственост – EIPTN – София 2016.
От 2017 г. е член на Сдружението «Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България».