XI национален семинар с международно участие на тема: „Интелектуалната собственост и академичната етика в университетите“, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април)


Печат