КАК ДА ПОДРЕДИМ ИНФОРМАЦИЯТА, БЕЗ ДА ПРЕВЪЗПИТАВАМЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Владислав Ламбрев, Анелия Добрева & Ирена Върбанова

МОДЕЛ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ

гл. ас. д-р Константин Казаков

АНАЛИЗ НА КИБЕР СИГУРНОСТТА В СИСТЕМИ И МРЕЖИ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Милен Куцакис – докторант & доц. д-р Николай Стоянов

ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА НА УЯЗВИМОСТИТЕ В КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ

Иван Ненов, доц. д-р Николай Стоянов & проф. д.т.н. Веселин Целков
Image