ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ КЪМ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДИГИТАЛНА СРЕДА

Доц. д-р Тереза Тренчева, гл. ас. д-р Росица Кръстева, гл. ас. д-р Събина Ефтимова

ИНТЕРНЕТ КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕАТРАЛНИЯ СЕКТОР

Виктория Чорбаджийска-Ангелова - докторант

СВОБОДНИЯТ СОФТУЕР КАТО ПРИОРИТЕТ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Инж. Василиса Павлова Валеова-Ангелова – докторант
Image