ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОИС

Проф. д-р Виолета Цакова

СОФТУЕР НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ЗА ИКОНОМЕТРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ас. д-р Виктория Калайджиева, ас. Миглена Тренчева, ас. Методи Трайков 
Image