НАКРАТКО ЗА ДОСТЪПНОСТТА И БИБЛИОТЕКАТА

Елена Симеонова & гл. ас. д-р Събина Ефтимова

УПРАВЛЕНИЕ НА БАНКОВИЯ РИСК

Ас. Миглена Тренчева

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО В СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

доц. д-р Любомира Парижкова & Александър Йорданов

Image