3.jpg
ГЛ. АС. Д-Р ПОЛИ МУКАНОВА
Ръководител на ЕГ "Книга и общество"
(p.mukanova@unibit.bg)
————————————————————————

Гл. ас. д-р Поли Муканова е преподавател в катедра „Библиотечни науки“, ръководител на секция „Книга и общество“ към Университетска младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ) при УниБИТ. Доктор е по научната специалност „Библиотекознание, книгознание, библиография (История на книгата)“. Чете лекции по „История и теория на четеното“, „Традиционни библиотечни ресурси“, „Дигитализация на приписки“. През 2011 г. специализира История на книгата и четенето в KU Leuven (Белгия) при проф. Крис Копенс. Участва в национални и международни проекти. Член е на Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (САЩ). Научните ѝ интереси са в областта на книгознанието и съвременните трансформации в библиотеките. Автор е на три художествени книги.