Понеделник, 27 Юни 2022

Майсторски клас “Културното наследство на Старинен Пловдив през погледа на Gen Z”

В периода 27-28 юни 2022 г. се проведе Майсторски клас в рамките на проект “Прилагане на смесената реалност в обучението и популяризирането на културното наследство за целите на университетската информационна среда”, финансиран от фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката на Република България с Договор КП 06 ОПР 05/14 от 17.12.2018 г., с ръководител проф. дфн Ирена Петева.

Домакин на проявата бе Професионална гимназия по транспорт и строителни технологии „Гоце Делчев“ – гр. Пловдив.

Представители на екипа на проекта под формата на интеракция и изпълняване на творчески задачи представиха съвременните форми за документиране и визуализиране на обектите на културното наследство. Доц. дн Иван Тренчев разказа на учениците за методите за създаване на виртуална реалност, а гл. ас. д-р Камелия Планска-Симеонова и д-р Светослава Димитрова обогатиха знанията по визуалната грамотност с помощта на фотографията. 

Разпределени в 5 групи участниците имаха възможност за използват професионално фотографско оборудване, с цел фотографиране на културни обекти в Старинен Пловдив. Ловът за снимки приключва с организирането на изложба в къща “Хиндлиян” и връчване на сертификати за участие.

 

Понеделник, 27 Юни 2022