Понеделник, 11 Декември 2017

Майсторския клас „Книги, забрани, табута“

Лектор: проф. д-р Алберт Бенбасат

Майсторският клас на проф. д-р Алберт Бенбасат има за цел да запознае студентите с историческите обстоятелства, теоретичните основания и практическото приложение на забраните и табутата, законите и регулациите, свързани с книгата като социален и комуникативен субект и търговски продукт, обвързващ духовността, познанието и развлечението, а едновременно с това обект на трайни бизнес взаимоотношения. В пет отделни открити лекции в периода 6 ноември – 4 декември 2017 г., проф. Бенбасат представя на аудиторията следните теми:

  • Книга, комуникация, забрана и табу
  • Видове цензура и приложението им в различните общества
  • Книга и морал
  • Обществени и индивидуални манипулации посредством книгата – „опасни“ и „вредни“книги в зависимост от тяхното предназначение и употреба
  • Свободата на словото и нейните граници.

 

Инициатори за провеждането на Майсторския клас са доц. д-р Васил Загоров и гл. ас. д-р Поли Муканова.

Членове на експертни групи „Библиотечни науки“, „Книга и общество“ и „Интелектуална собственост“ се включиха в откритите лекции.

 

Източник: Васил Загоров, Разговори за книгата с проф. Бенбасат 2. URL: http://bgbookhistory.blogspot.com/2017/10/2.html

 

Източник: Статия във вестник „За буквите – О Писменехь“, бр. 55, 2018, стр. 19. Един различен разговор за книгата...Майсторски клас „Книги, забрани, табута“ с проф. Алберт Бенбасат. URL: http://zabukvite.org/newspapers/55-2018.pdf

Понеделник, 11 Декември 2017