Cart

Thursday, 04 December 2014

Награждават изявени учени с ябълки на знанието и на познанието на научна конференция в УниБИТ

Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Лятната академия за управление на знанията организират Първа научна конференция на тема: „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“.

В рамките на два дни са представени пленарни доклади и научни разработки на специалисти от практиката, на млади учени, докторанти, студенти. На 4 декември 2014 г. да първи път се състои Официална церемония по връчването на специалните награди на Младежката академия в категория „Изявен учен“ - „Ябълка на знанието“ е и в категориите „Изявен млад учен“, „Изявен докторант“, „Изявен студент“ - „Ябълка на познанието“ – на 4 декември в зала „Тържествена“.

В категория „Изявен учен“ призът „Ябълка на познанието“ получиха проф. д-р Костадин Костадинов от Патентно Ведомство на Република България и проф. д-р Борислав Борисов от УНСС.

 „Изявен млад учен“ – гл. ас. д-р Добри Бояджиев

„Изявен докторант“ – Соня Спасова

„Изявен студент“ – Милена Лукарова, Пламен Димитров

Повече за форума разказва доц. Тереза Тренчева - главен научен секретар на Лятната академия за управления за знания, в интервю за БНР.

Източник: Уеб сайт на БНР, Автор: Мариана Големанова. Награждават изявени учени с ябълки на знанието и на познанието на научна конференция в УниБИТ.  URL: https://www.bnr.bg/sofia/post/100492730/nagrajdavat-izaveni-ucheni-s-abalki-na-znanieto-i-na-poznanieto-na-nauchna-konferencia-v-unibit

Thursday, 04 December 2014