Университетска младежка академия за управление на знания

Документалният филм "Визуална грамотност и визуално мислене" представя дейностите и резултатите от проект на тема: "Създаване и разработване на учебно-научна база за документална и приложна фотография като част от обучението на студенти в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“, финансиран от Фонд "Научни изследвани".

Университетска младежка академия за управление на знания

1240 sec.
Views: 98
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

893 sec.
Views: 56
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

208 sec.
Views: 29
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

543 sec.
Views: 26
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

953 sec.
Views: 19
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

406 sec.
Views: 43
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

2309 sec.
Views: 30
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1089 sec.
Views: 40
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1468 sec.
Views: 14
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

541 sec.
Views: 19
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1658 sec.
Views: 33
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1495 sec.
Views: 22
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

685 sec.
Views: 13
Университетска младежка академия за управление на знания