Cart

Wednesday, 03 December 2014

Първа научна конференция „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“

Организатори на Първата научна конференция „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“ са Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Лятната академия за управление на знания. Конференция се реализирани в рамките  на проект, финансиран по Наредба № 9 на МОН в началото на месец декември 2014 г. в УниБИТ. Програмата включва пленарна сесия; допълнителни сесии в секциите: Библиотечни науки  и правна компетентност, Културно-историческо наследство, Управление на знанието, Национална сигурност, Информационни технологии и криптография, Постер сесия. Представените научни разработки са публикувани в Сробник „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“.

Wednesday, 03 December 2014