Cart

Wednesday, 01 November 2017

ХV-та Национална научна конференция с международно участие на тема: Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век посветена на деня на народните будители

Ежегодното провеждане точно на 1 ноември – Деня на народните будители, на Националната научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ е инициатива, която наред с научните цели за стимулиране на научните изследвания на преподавателите и докторантите от УниБИТ, както и на учени и изследователи от университети и научни институти от страната и чужбина, допринася за утвърждаване на българската идентичност в европейското и в световното културно развитие, поддържа научната комуникация с европейската и световната научна общност.

През 2017 г. за първи път е обособена секция „Университетска младежка академия за управление на знания“, в която свои научни разработки представят членове на Младежката академия. Публикациите са част от издадения през 2017 г. периодичен сборника „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“.

Wednesday, 01 November 2017