Image
СИМОНА ДУШЕВА 
(.................)
————————————————————————

Симона Душева завършва средното си образование през 2016 г. в 39 СУ „Петър Динеков“, със специалност информационни технологии и английски език. От 2016 г. се обучава за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Библиотечен и информационен мениджмънт“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии. В периода май-юни 2017 г., участва в проекта „Студентски практики“. Практиката е реализирана във Военна академия „Георги Стойков Раковски“. През 2018 г. се присъединява към екипа на Международния Югоизточен летен университет с ръководител гл. ас. д-р Диана Стоянова.