Cart

Thursday, 26 April 2018

Европейските граждани и интелектуалната собственост

УниБИТ отбеляза за шеста поредна година Световния ден на интелектуалната собственост на 26 април с национален семинар. През 2018 г. акцентът е поставен върху темата за „Европейските граждани и интелектуалната собственост – възприятие, осъзнатост, поведение“.

Тематични панели: „Новите технологии и предизвикателствата пред интелектуалната собственост“, „Интелектуалната собственост и университетите“, „Свобода до информация, отворен достъп и защита на личните данни“, „Авторското право и библиотеките“.

В рамките на семинара е организирана и кръглата маса „УМЛАУЗ – един нов неформален подход за обучение в УниБИТ“, на която ръководителите на експертните групи, представят пред студенти от първи курс дейността и проявите на Академията.

Източник: Евелина Здравкова-Величкова, Европейските граждани и интелектуалната собственост, За буктивет, О-Писменехь, бр. 55, стр. 20. URL: http://zabukvite.org/newspapers/55-2018.pdf

Thursday, 26 April 2018