Cart

Wednesday, 30 May 2018

Участие на представители от експертната група по "Национална сигурност" в XIII Специализирана международна изложба за отбранителна техника „ХЕМУС 2018”

Участие в XIII Специализирана международна изложба за отбранителна техника „ХЕМУС 2018”, проведена в периода 30.05.2018 г. – 02.06.2018 г., в град Пловдив, България. В изложбата, УниБИТ беше представляван от ръководителя на експертна група „Национална сигурност“ - гл. ас. д-р Мирияна Павлова и студентите в специалност „Национална сигурност“ Станислав Валентинов Любенов и Михаил Димитров Костов. 

Wednesday, 30 May 2018