Cart

Wednesday, 24 April 2019

Седми национален семинар с международно участие „Интелектуалната собственост и дигиталните хора“, 24 април 2019 г.

 

На 24 април 2019 г. се провежда седмото издание на националния семинар, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост 26 април. През 2019 г. семинарът се провежда под надслов „Интелектуалната собственост и дигиталните хора“ и е посветен на „Европейска столица на културата 2019 г. – Пловдив“ и по повод дискусията за новия пакет европейски авторскоправни регулации под наслов „Осигуряване на авторското право в цифровия век“, проведена в Брюскел. Организирането на научната проявява цели да се продължи практиката, свързана с повишаването на информираността по проблемите на интелектуалната собственост.

В програмата са включени 2 пленарни доклада на доц. д-р Мариана Лазарова, и доц. д-р Любомира Парижкова. Марзена Гайрс-Фидлър, представител на Oxford University Press, е един от специалните гости на семинара. Тя участва с презентация на тема: „Електронни ресурси на Oxford University Press – представяне и работа с онлайн списания и бази данни“. По повод Европейска столица на културата, Фондация „Пловдив 2019“, приеха поканата да се включат във форума с представяне на дейността си. 

Тематичните панели са: 

  • Новите технологии и икономическите аспекти на интелектуалната собственост
  • Защита на личните данни, свобода до информация и отворен достъп
  • Предизвикателства пред интелектуалната собственост в културно-историческото наследство
  • Творческите индустрии, авторското право и библиотеките. 

В рамките на четирите панела са представени 13 реални презентации на доклади. По традиция участниците, които не могат да присъстват лично участват в панела „Виртуални презентации“, като през тази година броят на докладите е 11. 

Авторите са преподаватели, специалисти, млади учени, докторанти, студенти и изследователи в областта на интелектуалната собственост от УниБИТ, Университет за национално и световно стопанство, Софийски университет „Св. Климент Охридски, Шуменски университет „Св. Константин Преславски“, Център по растителна системна биология и биотехнологии. В резултат от научния форум се реализира идеята за приемственост, по-бърза професионална ориентация и успешно кариерно развитие.

 

Wednesday, 24 April 2019