Cart

Wednesday, 09 December 2020

Виртуална заключителна среща и Кръгла маса на тема: Визуална грамотност и визуално мислене във виртуалното настояще

Проявата е реализирана в рамките на проект на тема: „Създаване и разработване на учебно-научна база за документална и приложна фотография като част от обучението на студенти в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ , Договор №КП – 06 – М30/3 от 13.12.2018 г., Ръководител гл. ас. д-р Камелия Планска-Симеонова.

Wednesday, 09 December 2020