Cart

Thursday, 27 April 2017

Четене в детската градина

Съвместна инициатива с доц. Любомира Парижкова, посветена на Годината на детската книга – 2017 г. Проведено е организирано четене на детски приказки в ЦДГ „Малкият принц“ (София), под ръководството на гл. ас. д-р Поли Муканова, гл. ас. д-р Събина Ефтимова и гл. ас. д-р Калина Минчева, с участието на студенти от специалности ББ, ПК и БИМ. 

Thursday, 27 April 2017