Cart

Thursday, 01 August 2019

Пета научна конференция „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“.

През месец август 2019 г., представители на УМЛАУЗ за първи път проведоха годишната конференция на Академията в Женева на територията на Световната организация за интелектуална собственост. Освен успешното провеждане на научната проява младите учени, докторанти и студенти посетиха и други институции и центрове. В резултат от проведената конференция е издаден и едноименният сборник „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“, който е изцяло на английски език.

Thursday, 01 August 2019