Image
ДОЦ. Д-Р ТЕРЕЗА ТРЕНЧЕВА
Зам. председател на УМЛАУЗ
Ръководител на ЕГ "Интелектуална собственост"
(t.trencheva@unibit.bg)
————————————————————————

Доц. д-р Тереза Тренчева е преподавател в катедра „Библиотечен мениджмънт“, зам.-председател на Университетска младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ) и научен секретар на експертна група по „Интелектуална собственост“ към същата Академия при УниБИТ. Доктор е по научната специалност „Теория на научната информация“, Доцент по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“. Чете лекции по „Интелектуална собственост“, „Интелектуална собственост в Интернет“, „Право, медии и реклама“ и „Социални мрежи и Интернет“. Лектор е към Европейската патентна академия и интензивни програми Еразъм, както в страната, така и в чужбина. През 2014 г. в Женева специализира в Световната организация по интелектуална собственост. Автор е на монографията „Отвореният достъп до научна информация“ (2013), учебното помагало „Интелектуалната собственост в Интернет“ (2014), на шест сборника и повече от 80 публикации в областта на правната закрила на интелектуалната собственост в Интернет. Участва в редица национални и международни проекти. Основател и координатор е на ежегодния семинар, посветен на Международния ден на интелектуалната собственост (26 април) в УниБИТ. Член е на Ректорския съвет и на ЮНЕСКО междуфакултетска катедра при УниБИТ „ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство“; Член на Управителния съвет на Сдружението „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България“; Член е на Академичния съвет към Председателя на Патентно ведомство на Р България; Съюза на учените в България; Informing Science Institute (САЩ); Научните комитети на Международната конференция „Нови перспективи в академичното образование“ (Флоренция, Италия) – NPSE 2015, 2016, 2017; Международната конференция “E-Society” (Португалия) – ES 2015, 2016, 2017 и Европейската конференция за информационна грамотност – ECIL 2015 (Талин, Eстония), ECIL 2016 (Прага, Чехия); ECIL 2017 (Сейнт Мало, Франция); 9-тия уъркшоп на Европейската мрежа на преподавателите по интелектуална собственост – EIPTN – София 2016.