Наградите на УМЛАУЗ в различни категории
УМЛАУЗ присъжда специални награди, които отличават приноса на утвърдени учени, стимулират и насърчават млади учени, докторанти и студенти. Призът „Ябълка на знанието“ за особен принос в издигане престижа на науката в пет категории: „Изявен учен“, „Изявен млад учен“, „Изявен докторант“, „Изявен студент“ и „Специална награда на Академията“ се връчва от 2014 г. понастоящем. Ежегодно на  церемонията в зала „Тържествена“ се събират десетки изявени представители на науката, на научни и академични институции, на бизнеса, журналисти, творци на интелектуалния труд.
Сред наградените с „ябълка на познанието“, в категория „утвърден учен“ са имената на: проф. д-р Костадин Костадинов & проф. д-р Борислав Борисов (2014) за особен принос в трансфера на технологии и иновации в университетскаинформационна среда, проф. д. ик. н. Цветан Семерджиев (2015) за развитието на Докторантското училище в УниБИТ, проф. д.н. Ирена Петева (2016) за развитието на Концепцията на е-управлението в УниБИТи доц. д-р Людмил Вакалински (2017) за подводните проучвание в Черно море.
В категория „изявен млад учен“, носещи наградата на Академията „ябълка на знанието“ са имената на: гл. ас. д-р Добри Бояджиев (2014) за развитието на първата в България Микротик Академия на територията на УниБИТ, гл. ас. д-р Калина Минчева (2015), гл. ас. д-р Мирияна Павлова (2016), гл. ас. д-р Марина Енчева (2017).
С наградата „ябълка на познанието“ в категория „изявен докторант“ бяха отличени: ас. Соня Спасова (2014) за най-добра лятна практика в областта на културно-историческото наследство в  с. Сухаче, ас. д-р Олег Константинов (2015) за наградата му в Московския университет, ас. д-р Калин Димитров (2016), ас. д-р Десислава Стоева (2017) за развитието на сътрудничеството между УниБИТ и Центъра за демократичен контрол на въоръжените сили в Женева (на англ. ез. The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces - DCAF).
В категорията „изявен студент“ за наградени студенти в особен принос както в научната, така и практикоприложната дейност на Академията.
Чрез връчването на наградите се отличава приноса на утвърдени учени в различни професионални направления, стимулират се развитието и израстването на изявени млади учени, докторанти и студенти. На Фиг. 3.6 е показана „Ябълката на познанието“ и „ябълка на знанието“ – Символ на УМЛАУЗ (Denchev, Trencheva, 2015).