Thumbnail   Уважаеми колеги, Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Университетската младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ) имат удоволствието да ви поканят на Седмия национален семинар с международно участие, посветен на Международния ден на интелектуалната собственост (26 април) и Пловдив – Европейска столица на културата 2019 г. на тема: «Интелектуалната собственост и дигиталните хора», който ще се състои на 24 април 2019 г. (сряда) в УниБИТ,...