Университетска младежка академия за управление на знания

Пети национален семинар с международно участие "Интелектуалната собственост, иновациите и научната дейност в глобалната среда". 26 април 2017 г. Организатори: УниБИТ и УМЛАУЗ.

Университетска младежка академия за управление на знания

1658 sec.
Views: 27
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

543 sec.
Views: 24
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

893 sec.
Views: 50
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

208 sec.
Views: 26
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

685 sec.
Views: 9
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1240 sec.
Views: 13
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

541 sec.
Views: 14
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1468 sec.
Views: 13
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

2309 sec.
Views: 18
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

406 sec.
Views: 38
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1089 sec.
Views: 36
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1495 sec.
Views: 12
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

953 sec.
Views: 16
Университетска младежка академия за управление на знания