Пета научна конференция на УМЛАУЗ

XVII-та национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“

Уважаеми колеги,

От името на Организационния комитет отправяме покана да вземете участие с научен доклад или съобщение в XVII-та национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, която се провежда ежегодно на 1 ноември в Университета по библиотекознание и информационни технологии и е посветена на Деня на народните будители.

Материалите от конференцията се рецензират и след положителна рецензия се публикуват в сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, който е част от референтния списък на НАЦИД.

Информация за заявка, за тематичните панели, за сроковете, за изискванията към материалите, таксите и др. ще намерите в сайта на конференцията: https://buditeli.unibit.bg.

 

Седми национален семинар с международно участие на тема: «Интелектуалната собственост и дигиталните хора»

 

Уважаеми колеги,

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Университетската младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ) имат удоволствието да ви поканят на Седмия национален семинар с международно участие, посветен на Международния ден на интелектуалната собственост (26 април) и Пловдив – Европейска столица на културата 2019 г. на тема: «Интелектуалната собственост и дигиталните хора», който ще се състои на 24 април 2019 г. (сряда) в УниБИТ, зала Тържествена от 10.00 ч. Адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 119.

Забележка: Събитието е включено за седма поредна година в интерактивната карта на Световната организация за интелектуална собственост за честванията по света.

Програмата на събитието намерете ТУК!

 

logo
© 2018 УНИВЕРСИТЕТСКА МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ. УниБИТ