НАУЧНИ СБОРНИЦИ
Image
Сборникът „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“ 4/2018 съдържа научни доклади и съобщения от Четвърта научна конференция на Университетската младежка академия за управление на знания при Университета по библиотекознание и информационни технологии. Конференцията се проведе на 27 ноември 2018 г. в Европейския парламент в Брюксел, Кралство Белгия.
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти, млади учени и студенти, които работят по различни проблеми в областта на управление на знанието.
 
Image
Сборникът „Съвременни стратегии и иновации в управлението на знанието“ съдържа научни доклади и съобщения от Първата научна конференция, носеща надслова на сборника, която се проведе на 3 и 4 декември 2014 г. в София в сградата на УниБИТ. Организатори на конференцията бяха Лятната академия за управление на знания и Университета по библиотекознание и информационни технологии.
Конференцията и сборникът се осъществяват в рамките на научноизследователски проект, финансиран по Наредба № 9 на Министерство на образованието и науката (ПЧФНП-2014-08) на тема: „Финансиране на научна проява на Лятната академия за стимулиране на знанията – „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“.
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти, млади учени и студенти, работещи в областта на управление на знанието в различни области.
Image
Сборникът „Съвременни стратегии и иновации в управлението на знанието“ съдържа научни доклади и съобщения от Първата научна конференция, носеща надслова на сборника, която се проведе на 3 ноември 2015 г. в Хотел „Констанция“ – гр. Костенец. Организатори на конференцията бяха Университетска младежка академия за управление на знания и Университет по библиотекознание и информационни технологии.
 
Конференцията и сборникът се осъществяват в рамките на научноизследователски проект, финансиран по Наредба № 9 на Министерство на образованието и науката (ПЧФНП-2015-03) на тема: Финансиране на научна проява на „Университетска младежка академия за управление  на знанията (УМЛАУЗ)”–  „Втора научна конференция на УМЛАУЗ“, с ръководител доц. д-р Мариела Нанкова.
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти, млади учени и студенти, работещи в областта на управление на знанието в различни области.
Image
Сборникът „Съвременни стратегии и иновации в управлението на знанието“ съдържа научни доклади и съобщения от Първата научна конференция, носеща надслова на сборника, която се проведе на 3 ноември 2015 г. в Хотел „Констанция“ – гр. Костенец. Организатори на конференцията бяха Университетска младежка академия за управление на знания и Университет по библиотекознание и информационни технологии.
 
Конференцията и сборникът се осъществяват в рамките на научноизследователски проект, финансиран по Наредба № 9 на Министерство на образованието и науката (ПЧФНП-2015-03) на тема: Финансиране на научна проява на „Университетска младежка академия за управление  на знанията (УМЛАУЗ)”–  „Втора научна конференция на УМЛАУЗ“, с ръководител доц. д-р Мариела Нанкова.
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти, млади учени и студенти, работещи в областта на управление на знанието в различни области.
ДРУГИ СБОРНИЦИ
Image
Сборникът „Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда“ включва доклади и научни съобщения от Научния семинар с международно участие, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април). През 2017 г. Университетът по библиотекознание и информационни технологии отбелязва Световния ден на интелектуалната собственост за пета поредна година. Организиратор е Университетската младежка академия за управление на знания – едно от най-новите и перспективни научно-методични звена на Университета.
Семинарът и сборникът са част от Проект, финансиран по Наредбата на МОН от 01.01.2017 г. с Договор № ПЧФНП-2017-01, за организиране на Пети национален семинар на тема: „Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда“, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април), с ръководител – доц. д-р Тереза Тренчева.
На 26 април 2017 г. за пета поредна година се провежда научният форум, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост. За пета поредна година в зала „Тържествена“ на УниБИТ се събират гилдии, общности и поколения, чиито общ интерес е свързан с актуални въпроси и тенденции в областта на интелектуалната собственост. В резултат семинарът изпълнява своята цел: провокира воденето на дискусии и неформален диалог, отсяват се нови идеи, създават се нови партньорства.
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти и юристи, работещи в областта на интелектуалната собственост и правото.
Image
Сборникът «Интернет либерализацията – предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост» включва доклади и научни съобщения от Научния семинар с международно участие, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април).
Университетът по библиотекознание и информационни технологии отбелязва Световния ден на интелектуалната собственост за четвърта поредна година. Основен организатор на семинара е Университетската младежка академия за управление на знания – едно от най-новите и перспективни научно-методични звена на Университета.
Семинарът и сборникът са част от Проект, финансиран по Наредба № 3 от 27.11.2015 г. на МОН с Договор № ПЧФНП-2016-04 на тема: «Организиране на Четвърти национален семинар на тема: «Интернет либерализацията – предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост», посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април)» с ръководител - доц. д-р Тереза Тренчева.
Авторите в сборника са университетски препо-даватели, изследователи, докторанти и юристи, работещи в областта на интелектуалната собственост и правото.
Image
Сборникът «Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации» включва доклади и научни съобщения от Научния семинар с международно участие, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост (26 април). Международният ден се отбелязва за трета поредна година от Университета по библиотекознание и информационни технологии с организирането на различни инициативи. Тази година националният семинар се проведе под егидата на Университетската младежка академия за управление на знания.
През 2015 г. семинарът бе посветен и на още две ключови за УниБИТ годишнини, а именно: 65-годишнината на Държавния библиотекарски институт – днес УниБИТ и 70-годишнината от създаването на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).
Националният семинар и сборникът са част от научноизследователски проект, финансиран по Наредба № 9 на МОН с Договор № ПЧФНП-2015-01 на тема: Организиране на Трети национален семинар на тема: «Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации» посветен на «Международния ден на интелектуалната собственост (26 април)» с ръководител - доц. д-р Тереза Тренчева.
Авторите в сборника са университетски преподаватели, изследователи, докторанти и юристи, работещи в областта на интелектуалната собственост и правото.
Image
Сборникът «Интелектуалната собственост в XXI век: Българският опит в творческите и информационни индустрии» съдържа научни доклади от проведения национален семинар, посветен на Международния ден на интелектуалната собственост – 26 април. Семинарът и сборникът се осъществяват в рамките на Проект «Международен ден на интелектуалната собственост (26 април)» по договор № ПЧФНП - 2014 – 06, финансиран по Наредба № 9 на МОН с ръководител - доц. д-р Таня Тодорова и координатор - гл. ас. д-р Тереза Тренчева. В семинара «Интелектуалната собственост в XXI век: Българският опит в творческите и информационни индустрии» вземат участие изявени учени и гости в областта на интелектуалната собственост като: проф. д-р Виолета Цакова, доц. д-р Мария Маркова, проф. д-р Божанка Неделчева от Университета за национално и световно стопанство; гл. ас. д-р Марияна Лазарова от НАТФИЗ, проф. д-р Георги Г. Димитров от Адвокатско дружество «Димитров, Петров и Ко» , доц. д-р Кремен Маринов от Югозападен университет «Неофит Рилски», инж. Василиса Павлова от Регионален инспекторат по образование, Благоевград и др.
Image
Сборникът «Интелектуалната собственост в университетите - Творчество: Следващото поколение» съдържа научни доклади и лекции от проведения двудневен семинар посветен на Международния ден на интелектуалната собственост – 26 април. Семинарът и сборникът се осъществяват в рамките на Проект «Анализ на обичайните практики при използването на продукти на интелектуалната собственост в университетска информационна среда» – ДМУ 03/3, финансиран от Фонд «Научни изследвания» при МОМН в Конкурсна сесия «Млади учени - 2011» с ръководител гл. ас. д-р Тереза Тренчева. Партньор на Университета по библиотекознание и информационни технологии е Югозападният университет като домакин на втория семинарен ден. В семинара «Интелектуалната собственост в университетите - Творчество: Следващото поколение» вземат участие изявени учени и гости в областта на интелектуалната собственост като: проф. д-р Борислав Борисов, доц. д-р Мария Маркова, доц. Божанка Неделчева, адв. Деян Димитров, адв. Марияна Лазарова, ас. Вероника Стоилова, доц. Кремен Маринов, доц. д-р Албена Вуцова и др.