Университетска младежка академия за управление на знания

Научен семинар, посветен на Международния ден на книгата и авторското право 23 април, на тема: Интелектуална собственост в университетите. Творчество: следващо поколение". 25 април 2015

Университетска младежка академия за управление на знания

208 sec.
Views: 24
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

543 sec.
Views: 21
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

406 sec.
Views: 35
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1089 sec.
Views: 34
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

893 sec.
Views: 44
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1658 sec.
Views: 22
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

953 sec.
Views: 9
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

541 sec.
Views: 13
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

685 sec.
Views: 8
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1468 sec.
Views: 13
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1495 sec.
Views: 9
Университетска младежка академия за управление на знания