Университетска младежка академия за управление на знания

Документален филм от Втората научна конфенция на УМЛАУЗ, проведена в гр. Костенец през ноември 2015 г.

Университетска младежка академия за управление на знания

406 sec.
Views: 33
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1089 sec.
Views: 34
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

893 sec.
Views: 41
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1658 sec.
Views: 22
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

953 sec.
Views: 9
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

541 sec.
Views: 12
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

685 sec.
Views: 8
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1468 sec.
Views: 13
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1495 sec.
Views: 9
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

208 sec.
Views: 23
Университетска младежка академия за управление на знания