Университетска младежка академия за управление на знания

Заглавие: 5 години успех = устременост + подкрепа +креативност +екипност Организатори: УниБИТ, УМЛАУЗ. С любезното съдействие на Компютърна лаборатория "Джон Атанасов" при УниБИТ и фотограф Камелия Планска. Кратък видео очерк с най-добрите моменти от Научните семирари организирани от УниБИТ по повод Международния ден на интелектуалната собственост. Видеоматериалът напомня какви какви

Университетска младежка академия за управление на знания

953 sec.
Views: 17
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1658 sec.
Views: 29
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

208 sec.
Views: 27
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

543 sec.
Views: 24
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

685 sec.
Views: 10
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

893 sec.
Views: 53
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

541 sec.
Views: 14
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1468 sec.
Views: 13
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

2309 sec.
Views: 19
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

406 sec.
Views: 38
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1240 sec.
Views: 59
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1495 sec.
Views: 13
Университетска младежка академия за управление на знания

Университетска младежка академия за управление на знания

1089 sec.
Views: 37
Университетска младежка академия за управление на знания