Image
КРИСТИЯН СИМЕОНОВ
(......................)
————————————————————————

Кристиян Симеонов е студент в УниБИТ, от 2018 г. Обучава се в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ специалност „Комуникации и информиране“. Притежава сертификати по английски и френски език. През 2018 г. се присъединява към УМЛАУЗ и международния симпозиум на студентите по библиотечно-информационни науки BOBCATSSS, като сформирания отбор ще участва в симпозиума през 2020 г. в Париж.