k.boianov1.jpg
КРИСТИАН БОЯНОВ
 
(k.boianov@unibit.bg)
——————————————————————


Кристиан Боянов завършва средното си образование в град Видин в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“  с професия „Техник на компютърни системи“. През обучението си в средното образование придобива удостоверение за професионално обучение, сертификат  „Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International“, както и Certificate „Рractice for working with customers and citizens“ по Erasmus+.

В момента се обучава в УниБИТ  в образователно-квалификационна степен „бакалавър“,  специалност „Информатика и компютърни науки“.

Дигиталните му умения за работа с операционни системи,  владеенето на различни видове софтуер, уменията му за работа с офис техника, мултимедийни проектори,  принтери, както и  с аудио  и визуална техника го правят част от екипа на Компютърна лаборатория „ Джон Атанасов“ към университета, като сътрудник техническа поддръжка.