Image
ДЕНИЦА КРУМОВА 
(....................)
————————————————————————

Деница Крумова завършва средното си образование през 2017 в гр. Русе в Средно училище за европейски езици с чуждоезиков профил. Отлично владее английски език, има познания по руски и испански език. До 2016 г. е участник в две европейски програми за обмен Comenius: Laugh and Think with the International Anecdotes и Erasmus+: 21 st Century European Classroom: to Meet the Digital Era with Creativity and Innovation, с което натрупва опит в работата в международна среда. Към момента е студент в Университета по библиотекознание и информационни технологии в специалност „Печатни комуникации“. Деница Крумова е и координатор на УниБИТ към Европейска мрежа за културни политики и изкуства. Член е на организационния екип за BOBCATSSS 2020. Активно участва в събития с културна насоченост и се стреми към развитие в сферата на книгата, изкуството и науката.