Майсторски клас на тема: „Визуална грамотност и визуално мислене – или как да използваме фотографията и графичния дизайн, за да създаваме авторско съдържание“

Новини Посещения: 1760

Резюме: Визуалната грамотност е пресечна точка на всички видове грамотности и все още не е формирана в студентската общност на УниБИТ. Създаването на нови навици по отношение на визуалната култура и визуалната грамотност е една от целите на модерните университети, а това е постижимо чрез превръщането на студентите в творци, което неминуемо ще доведе до усвояването както на теоретически, така и на практически умения. Чрез създаването и разработването на подходящо теоретично учебно съдържание и семинарни упражнения в специализирана учебно-научна база по документална и приложна фотография в УниБИТ (Реализирана по проект, финансиран от Фонд научни изследвания на тема: Създаване и разработване на учебно-научна база по документална и приложна фотография като част от обучението на студенти в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“) обучаващите се специалисти по професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки”, ще се сблъскат с предизвикателството да се превърнат в автори на електронно съдържание фотографски изображения и илюстративни материали, създадени чрез графичния дизайн. Документалната и приложната фотография са приложими в областите: печатни и електронни медии, комуникации, връзки с обществеността, културно-историческо наследство, архиви, музеи и библиотечни институции, специалисти от областта на уеб дизайна. Затова подобно обучение е изключително полезно за нашите възпитаници. Създаването на условия за развитието на креативността и творчеството допринася да се обучат кадри с по-висока компетентност и конкурентоспособност в областта на новите технологии в креативните и реактивните индустрии. 

Цел: Основна цел на майсторският клас е да провокира диалог със студентската общност в УниБИТ по отношение степента на визуалната ѝ грамотност и визуалната ѝ култура. Майсторският клас ще допринесе нашите студенти да усъвършенстват уменията си по отношение на визуално съдържание и визуалната комуникация.

Професионални компетенции, резултат от обучението

 

Съдържание на учебното съдържание в майсторския клас:

МОДУЛ 1. Теоретична подготовка по Визуална грамотност 

  1. Същност на визуалната компетентност
  2. Изкуството като художествено отражение на действителността. Визуалната комуникация в произведенията на изкуството и писмените документи
  3. Теории на визуалната комуникация
  4. Невербалната комуникация чрез визуални съобщения
  5. Визуална грамотност
  6. Композиционни принципи
  7. Основи на цветознанието. Психологически аспекти на цветовете. Функционалност и естетика на цвета
  8. Типография – същност и приложение
  9. Изображението в графичната комуникация. Роля и значение на модерното изкуство и фотографията по отношение на визуалната компетентност
  10. Фантазия и визуално мислене. Проектиране и създаване на собствени визуални съобщения

 

МОДУЛ 2. Практическо обучение по визуална грамотност 

Документалните задачи включват създаване на фотографски изображения в подхододящия за целта формат, като бъдат съобразени възможностите на крайния продукт:

Художествените задачи включват: 

 

ЗАЯВИ СВОЕТО ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО!

Печат