Cart

Monday, 21 May 2018

Първа сбирка на „Клуб на читателя“

Събитието беше организирано от ръководителите на експертни групи към УМЛАУЗ – гл. ас. д-р Поли Муканова, гл. ас. д-р Събина Ефтимова и гл. ас. д-р Калина Минчева. Проведе се в библиотеката на УниБИТ  в навечерието на Деня на славянската писменост. В него взеха участие много колеги и студенти.

Monday, 21 May 2018