Cart

Thursday, 04 May 2017

Трета научна конференция „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“

През месец май 2017 г. преподаватели, млади учени, докторанти и студенти, част от Младежката академия при УниБИТ провеждат своята годишна конференция в Европейския парламент в Брюксел. Участниците представят свои научни изследвания в тематични научни сесии:

  • Библиотечни науки и правна компетентност
  • Културно-историческо наследство
  • Управление на знанието
  • Национална сигурност.

Публикация в epicenter.bg: УниБИТ се представи със свой научен форум в Европейския парламент, http://epicenter.bg/article/UniBIT-se-predstavi-sas-svoy-nauchen-forum-v-Evropeyskiya-parlament/126844/2/0

Thursday, 04 May 2017