Wednesday, 21 October 2015

Представяне на книгата „Биобиблиография на Мария Младенова

За автора

Ваня Аврамова (с творчески псевдоним Ваная Тайя) е завършила Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) със специалност „Библиотекознание и библиография“ и магистърска степен ,,Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“.

От март 2011 г. 2018 г. работи като библиотекар в Университетската библиотека на Химикотехнологичен и металургичен университет, а от 2018 г. е част от екипа библиотечни специалисти в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методии“. Автор е на детски книги, сценарий за куклено представление със заглавие ,,Мартеничка къдравелка“. В областта на библиографията през 2013 г. издава ,,Стефан Любенов Коларов: биобиблиография“. През 2013 г. заедно с доц. д-р Любомира Парижкова основават Литературен клуб ,,Петър Парижков“.

Участва в научни конференции, форуми, организация на събития и конкурси, свързани с популяризиране на знанието и културното развитие, както и в инициативи, свързани със запазване на националната идентичност.

 

ЗА КНИГАТА

Библиографията, посветена на проф. дфн Мария Младенова, е подготвена по повод на нейната 70-годишнина и представлява своеобразен ,,библиографски отчет“ пред професионалната и преподавателската общност за извървения от нея път и за проявите ѝ като преподавател, изследовател и учен, осъществявани в продължение на четири десетилетия в Държавния библиотекарски институт, който във времето преживява няколко трансформации, за да се превърне през 2010 г. в Университет по библиотекознание и информационни технологии. Изданието е опит за цялостно библиографско изследване на публикациите на проф. Мария Младенова и на писаното за нея. По своя характер то е научно-спомагателна библиография, полезна не само на младите преподаватели и изследователи на българското библиотекознание, но и на много студенти.

Wednesday, 21 October 2015