Wednesday, 10 June 2015

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА НА АДВ. АТАНАС КОСТОВ

 

 ЗА АВТОРА

Адвокат Атанас Костов е завършил Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, специалност „Право“ през 1999 г. с образователна степен магистър. Специализира в областта на гражданското право. В момента е консултант и автор в ИК „Труд и право”, гр.София и сп. „Финанси и право”, „Собственост и право”, „Общество и право“ и „Интелектуална собственост”. Представител е по индустриална собственост към ПВ на Р България в областта на всички обекти на индустриална собственост: търговски марки, патенти (изобретения), промишлени дизайни, географски означения, сортове растения и породи животни, а също така е европейски патентен адвокат (European trademark attorney) в областта на търговските марки и промишлените дизайни към OHIM (Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар), Аликанте, Испания.

 

ЗА КНИГАТА

Книгата представя проблематиката на интелектуалната собственост и нейната защита в интернет. Тя разглежда въпросите и предлага експертни решения на проблемите, свързани с авторските права, търговските марки, домейните и други бизнес идентификатори, които се използват в мрежата. Книгата коментира правната уредба и прави анализ на натрупаната съдебна практика както у нас, така и от Съда на Европейския съюз.  Изданието е предназначено за практикуващи юристи, представители по интелектуална собственост, бизнесмени, библиотекари работещи в сферата на дигитализацията, творци, препо-даватели и студенти.

 

 

Wednesday, 10 June 2015