Cart

Monday, 28 November 2016

Награждаване 2016 г.

Важна част от културния календар на Академията е ежегодното връчване на специалните награди за принос в различни сфери на науката и обществения живот. На 28 ноември 2016 г. в зала Тържествена на УниБИТ бяха връчени наградите „Ябълка на знанието“. Академията награди:

В категория „Изявен учен“ – проф. д.ик.н. Ирена Петева.

В категория „Изявен млад учен“ – гл. ас. д-р Мирияна Павлова.

В категория „Изявен докторант“ – Калин Димитров.

В категория „Изявен студент“ – Василка Караиванова.

Специалната награда на академията получи д-р Петко Николов – председател на Патентно Ведомство на Република България.

За повече информация:

http://delnik.net/университетската-младежка-академия/

http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=946&Itemid=68

Monday, 28 November 2016