БЛЕКУОТЪР — ПЪРВИ ОТ МНОГОТО

гл. ас. д-р Христо Тутунаров

ОПТИМИЗАЦИЯ НА WEB- ТЕСТОВИ СТРАНИЦИ В СИСТЕМА ЗА Е-ТЕСТОВЕ

ас. Ива Костадинова, Кристиян Алексиев

ОПИТ И ЕКСПЕРТНОСТ ПРИ СПЕЦИАЛИСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА ЗА ДАННИ

гл. ас. д-р Катя Рашева-Йорданова, гл. ас. д-р Стефка Толева-Стоименова, проф. д.т.н. Димитър Христозов, гл. ас. д-р Веселин Чантов, докторант Боряна Николова
Image