GEOGRAPHICAL INDICATIONS PROTECTION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA WITH REFERENCE TO WINES

Prof. Vlado Buchkovski, Prof. Goce Naumovski, Assoc. Prof. Nenad Gavrilovic & Filip Vucen

ТЕАТРАЛНИЯТ МЕНИДЖЪР

Докторант Димитър Енчев

MUVOAR – ОБЕДИНЕНА ПЛАТФОРМА ЗА НАВИГАЦИЯ В СОБСТВЕНИ И ЧУЖДИ НАУЧНИ БАЗИ ДАННИ

инж. Жанета Радкова, инж. Цветан Петров, д-р Десислава Ванкова

ОБЗОР НА РЕСУРСИТЕ С ОТВОРЕН ДОСТЪП В БЪЛГАРИЯ

Сергей Глинков, Марина Клисурова & Румяна Радева

ДИГИТАЛНАТА ГРАМОТНОСТ – КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВРЕМИЕТО

Доц. д-р Любомира Парижкова & Докторант Радостина Василева
Image