Image
АНЕЛИЯ БУЧОВА 
(aneliabuchova13@gmail.com)
————————————————————————

Анелия Бучова завършва средното си образование през 2017 г. в Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография, град София в специалност „Полиграфия”. От 2017 г. до момента се обучава за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Печатни комуникации” в Университет по библиотекознание и информационни технологии. Професионалният ѝ опит е в сферата на книгопечатането, предпечатната подготовка и по-специално ситопечатът.

Анелия Бучова участва в научноизследователски проекти, научни форуми и други прояви, организирани в УниБИТ и УМЛАУЗ, като представя свои авторски доклади, научни публикации и постери.

От 2018 г. става част от екипа на Международния Югоизточен летен университет с ръководител гл. ас. д-р Диана Стоянова. През 2018 г. се присъедини към международния симпозиум на студентите по библиотечно-информационни науки BOBCATSSS, като сформирания орбор ще участва в симпозиума през 2020 г. в Париж. За организатори на форума през 2020 г. са избрани Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Париж, Франция (домакин) и съ-организатор – Университетът по библиотекознание и информационни технологии, София, България.